Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA 

 

 

 

7.00  - 7.45    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji                 

                        pomysłów dzieci. Zabawy integrujące dzieci. Zabawa ruchowa. 

 

 

7.45  -  8.15   Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem  

                        uzdolnionym (pozostałe dzieci – zabawy dowolne). 

 

 

8.15  - 8.30    Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania. 

 

 

8.30  - 9.00    Śniadanie. 

 

 

9.00  - 10.00  Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia z całą grupą. 

 

 

10.00  - 10.30  Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, 

                        dydaktyczne, tematyczne i inne. 

 

10.30  - 11.45  Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe. 

 

 

11.45   -  12.00 Czynności higieniczno-  porządkowe.Przygotowanie do obiadu. 

 

12.00  -  12.30 Obiad. 

 

 

12.30  -  13 .00 Zabawy w kącikach zainteresowań. 

 

 

13.15  - 13.30  Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. 

 

13.30   -  13.45 Podwieczorek. 


13.45    - 14.30  Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, obserwacja przyrody. 

 

14.30  - 15.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, 

                          słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. 

 

15.30  -  16.00  Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci. 

Kreator stron internetowych - przetestuj