Programy Nauczania


PRGRAMY NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCE 
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KIKOLE 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
KATECHEZA
KOCHAMY DOBREGO BOGA
Komisja Wychowania Katolickiego KEP 
AZ-0-01/10 Z DNIA 09.06.2010 R.


NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ ZABAWĘ
PROGRAM AUTORSKI – MGR ANNA RUMIŃSKA RUDEWICZ


PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
PROGRAM AUTORSKI - MGR DOROTA KORZENIEWSKA 


PROGRAM PRACY WYRÓWNAWCZEJ
PROGRAM AUTORSKI - MGR ZOFIA SADOWSKA


PROGRAM PROZDROWOTNY- "ZDROWE PRZEDSZKOLE''REALIZOWANY PRZEZ MGR DOROTĘ KORZENIEWSKĄ


PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA


PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Kreator stron internetowych - przetestuj