Historia Przedszkola

   Historia kikolskiego przedszkola sięga czasów przedwojennych. Na przełomie lat 1929- 1939 funkcjonowały w naszej miejscowości dwa przedszkola. Jedno z nich organizowane było przez ówczesnego proboszcza księdza Wojciecha Wolskiego. Przedszkole to mieściło się na ulicy Świętojańskiej, a funkcję wychowawczyni sprawowała wtedy Pani Walentyna Szulc.

    Drugą przedwojenną placówką opiekuńczo- wychowawczą było przedszkole publiczne, nad którym pieczę miały władze gminy.

    Po wojnie w 1945 roku wraz z „odbudową” działań oświatowych  powstało przedszkole, które swoją siedzibę miało na ulicy Toruńskiej. Jednymi z pierwszych przedszkolanek, mających wpływ na reaktywację idei pracy opiekuńczo- wychowawczej były Pani Krystyna Celmer i Pani Halina Sadza.

    Wraz ze zmianami w systemie szkolnictwa następowała również reorganizacja kadrowa w placówkach oświatowych. W związku z tym, że przedszkole zaczęło funkcjonować jako miejsce działań nie tylko opiekuńczo- wychowawczych, ale i konkretnych oddziaływań dydaktycznych pojawiła się potrzeba zwiększenia liczby pracowników, a co za tym idzie powierzenia konkretnej osobie funkcji kierowniczej. Obowiązki kierownicze, a następnie dyrektorskie sprawowały kolejno: Pani Honorata Bejger, Pani Krystyna Kosnowska, Pani Hanna Redmerska- Wojciechowska. Obecnie dyrektorem Przedszkola Publicznego w Kikole jest Pani Małgorzata Kostrzewska.Kreator stron internetowych - przetestuj